Εργασίες Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Ηχου

1  Μέτρηση Ισχύος 2  Διαφορά Ισοστάθμισης Καναλιών 3  Στάθμη Παραμόρφωσης 4  Ποσοστό Παραμόρφωσης 5  Ελεγχος  Θερμοκρασίας 6  Ελεγχος Πυκνωτών Τών Τροφοδοτικών 7  Ελεγχος Ευαισθησίας Λήψης Στά TUNERS Καί Σε Κάθε Είδους Δέκτες 8  Μέτρηση Στροφών Καί Παραμόρφωσης Σέ Κασετόφωνα, Σέ … Continue reading