Εργασίες Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Ηχου

1  Μέτρηση Ισχύος

2  Διαφορά Ισοστάθμισης Καναλιών

3  Στάθμη Παραμόρφωσης

4  Ποσοστό Παραμόρφωσης

5  Ελεγχος  Θερμοκρασίας

6  Ελεγχος Πυκνωτών Τών Τροφοδοτικών

7  Ελεγχος Ευαισθησίας Λήψης Στά TUNERS Καί Σε Κάθε Είδους Δέκτες

8  Μέτρηση Στροφών Καί Παραμόρφωσης Σέ Κασετόφωνα, Σέ Μαγνητόφωνα Ανοικτής Ταινίας κτλ

9  Ρύθμιση Καί Ισοστάθμηση Εγραφής καί playback

10  Ελεγχος Αποκοπής Συχνοτήτων Σε CROSSOVER Καί Διαφόρων Ειδών Φίλτρων

 

Comments are closed.